CategoryChăm sóc vé số của bạn


Để đủ điều kiện thanh toán bất kỳ giải thưởng nào theo quy tắc trò chơi, một vé trúng thưởng phải, trong số các điều kiện khác, không bị rách, cắt xén hoặc bị xóa dưới bất kỳ hình thức nào.

Khách hàng nên giữ vé trong tình trạng tốt. Dưới đây là một số lời khuyên thiết thực về việc chăm sóc vé:

  • Không ghi trên vé
  • Không ủi vé
  • Giữ vé ở nơi sạch sẽ và khô ráo
  • Tránh để vé tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời