CategoryLàm cách nào để kiếm thêm điểm số của Minh Ngọc?


Để kiếm điểm số của Minh Ngọc, bạn chỉ cần tham gia trò chơi dự đoán xổ số hàng ngày của chúng tôi. Là người dùng đã đăng ký, bạn được phép tham gia tối đa 7 trò chơi dự đoán xổ số hàng ngày. Bạn có thể chọn 5 bộ số có 2 chữ số cho mỗi trò chơi bạn chơi. Điểm sẽ được cộng vào tài khoản của bạn cho mỗi số dự đoán thành công.