CategoryPhải bao lâu tôi mới được nhận giải thưởng sau khi chiến thắng?


Người trúng xổ số Việt Nam có tối đa 30 ngày để nhận giải thưởng trúng thưởng.