CategoryXổ số được vận hành như thế nào tại Việt Nam


Xổ số việt nam toàn quốc được phân loại thành 3 vùng rộng, đó là xổ số miền Nam, xổ số miền Bắcxổ số miền Trung.